Sunday, 22 March 2015

To Margot Wallström, and The importance of cultural exchange.

To Margot Wallström

"Rightly to be great
Is not to stir without great argument,
But greatly to find quarrel in a straw
When honour's at the stake"
William Shakepeare, Hamlet, Act IV, Scene IV
 

The ghost of Olof Palme smiled, for once
(he is used to tears).
The Wahhabists will continue to execute
dissidents, but they will no longer use
Swedish bullets, Swedish rifles.
There is value in not
contributing to the evils of the World.

The industrialists scream, for their profit
was made from the blood of democracy.
And the liberals reaffirm their long-standing
commitment to democracy and human rights,
just as when they defended the Shah of Iran
and Pinochet.
"We have burnt bridges", they say
Good, for they lead only to dictatorship.

The importance of cultural exchange.

The industrialists and newspapermen
have spoken of the importance of Sweden
having a cultural exchange with Saudi Arabia.
(culture apparently means money and arms)
Then I propose that the Swedish newspapermen
and industrialists which have defended the arms deal
shall exchange places with the dissidents in Saudi prisons
The defenders of dictatorship in the prisons, and the dissidents
in the mansions,
That is an cultural exchange that both countries would benefit from.


Till Margot Wallström

Olof Palmes spöke log, för en gångs skull
(han är van vid tårar)
Wahhabisterna kommer att fortsätta avrätta
dissidenter, men dem kommer inte mer att
använda svenska kulor, svenska gevär
Det ligger värde i att inte bidra till Världens ondska.

Industriledarna skriker, för deras profit skapades utav
demokratins blod.
Och liberaler bekräftar deras långvariaga
stöd för demokrati och mäniskliga rättigheter,
som när de försvarade Shahen av Iran och Pinochet.
"Vi har brännt broar". säger dem.
Bra, för dem ledde bara till diktatur.

Vikten av kulturellt utbyte

Industriägarna och tidningsmännen har talat om vikten
av ett kulturellt utbyte mellan Sverige och Saudiarabien
(uppenbarligen är pengar och vapen kultur)
Då föreslår jag att vi byter ut tidningsmännen och
industriledarna som försvarat saudiavtalet mot
dissidenterna i Saudi Arabiens fängelser.
Diktaturförsvararna i fängelserna och dissidenterna
i dem rikas villor,
Det är ett kulturellt utbyte som båda länder skulle tjäna på.

No comments:

Post a Comment